Till HPV båtar räknas alla båtar som drivs med hand- eller trampkraft. Den vanligaste typen av HPV båt är roddbåten.